Kalkulator pożyczki i kredytu konsumpcyjnego:Jak wysoka jest rata spłaty, oprocentowanie rzeczywiste według rozporządzenia o podawaniu cen (PAngV) lub kwota pożyczki, jak długi jest okres spłaty pożyczki lub kredytu konsumpcyjnego? Przy podanej stopie oprocentowania, wysokości raty i okresie trwania kredytu - jak wysoka byłaby kwota pożyczki lub kredytu ratalnego? A jeśli podane są stopa oprocentowania, rata kredytu i kwota kredytu - ile wynosi okres pożyczki lub kredytu konsumpcyjnego? ...

Podstawowe informacje oraz informacje dodatkowe na temat pożyczek, kredytu konsumpcyjnego i kredytu ratalnego znajdą Państwo tutaj!Pożyczka - kredyt konsumpcyjny


Oprocentowanie roczne

Liczba rat

Wartość obecna

Wartość końcowa

Koszty za każdą ratę

Koszty początkowe

Rata roczna

Rzeczywiste oprocentowaniemiesięcznie
półrocznie
kwartalnie
rocznie
Plan spłat
nr
Rata roczna
wkładu własnego Udział odsetek Pozostałe zadłużenie
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de

Wskazówka:

Pożyczka czy kredyt konsumpcyjny:

Oblicz online ratę, okres kredytu lub rzeczywiste odsetki pożyczki lub kredytu ratalnego, czy to przy kupnie samochodu, finansowaniu inwestycji budowlanych lub innych inwestycji.

1) Obliczanie raty: Proszę podać stopę oprocentowania, wysokość kredytu (wartość obecna) oraz liczbę rat. Ewentualnie proszę podać wartość kredytu, koszty za ratę spłaty i koszty początkowe (koszty jednorazowe, takie jak opłaty związane z otwarciem konta). Proszę kliknąć na przycisk "oblicz". Obliczona zostanie wysokość raty oraz rzeczywista stopa oprocentowania przy uwzględnieniu opłat manipulacyjnych oraz kosztów za ratę spłaty.

2) Obliczanie wysokości kredytu ratalnego lub pożyczki (wartości obecnej): Proszę podać wysokość oprocentowania rocznego, liczbę rat oraz wysokość raty. Ewentualnie proszę podać wartość kredytu ratalnego, koszty za każdą ratę oraz koszty początkowe (jednorazowe koszty, takie jak koszty otwarcia konta). Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie wysokość kredytu ratalnego (wartość obecna) oraz rzeczywista stopa procentowa przy uwzględnieniu opłat manipulacyjnych oraz kosztów za ratę.

3) Obliczenie rzeczywistej stopy procentowej według rozporządzenia o podawaniu cen (PAngV: Proszę podać liczbę rat, wysokość kredytu ratalnego (wartość obecna) oraz ratę. Opcjonalnie proszę podać wartość kredytu ratalnego, koszty za ratę oraz koszty początkowe (jednorazowe koszty, takie jak opłaty za otwarcie konta). Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie wysokość stopy procentowej według rozporządzenia o podawaniu cen (PAngV) oraz rzeczywista stopa procentowa przy uwzględnieniu opłat manipulacyjnych i kosztów za ratę.

3) Obliczenie liczby rat: Proszę podać stopę procentową, wysokość kredytu (wartość obecną) oraz ratę. Opcjonalnie proszę podać wartość kredytu ratalnego, koszty za ratę oraz koszty początkowe (jednorazowe koszty, takie jak opłaty za otwarcie konta). Proszę kliknąć na "oblicz", Obliczona zostanie liczba rat kredytu oraz rzeczywiste oprocentowanie przy wliczeniu opłat manipulacyjnych i kosztów za ratę.

Sposób płatności: W zależności od tego czy raty płatne są miesięcznie, kwartalnie, półrocznie czy rocznie, proszę wybrać sposób płatności. Proszę pamiętać, że niezależnie od wyboru sposobu płatności, stopa oprocentowania odnosi się zawsze do całego roku.


Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de