ObliczOdsetki za zwłokę, ustawowe odsetki, odsetki karne...

... naliczane przy kredytach, zaległych rachunkach, roszczeniach, zaległościach w płatnościach itd. Zmienne stopy procentowe mogą być uwzględnione tak jak i różne obliczenia dni. Aby obliczyć odsetki za zwłokę naliczane od kapitału wystarczy podać wysokość stopy procentowej oraz datę zmiany stopy procentowej, oprocentowany kapitał, datę rozpoczęcia i zakończenia okresu naliczania odsetek. Ewentualnie można podać rodzaj kapitalizacji oraz obliczanie dni.Szczególnie ciekawa jest możliwość automatycznego wczytywania podstawowej stopy procentowej, wysokości oprocentowania za zwłokę dla transakcji prywatnych lub wysokości oprocentowania za zwłokę dla transakcji handlowych.


Odsetki za zwłokę - oprocentowanie

Obliczanie dni
Dni rocznie
według kalendarza
360
Dni miesięcznie
według kalendarza
30

Kapitalizacja
rocznie
półrocznie
kwartalnie
miesięcznie
brak kapitalizacji

z doliczeniem
%


Zmiany oprocentowania
Data
Stopa procentowa

Odsetki za zwłokę - oprocentowanie
Rozpoczęcie
Zakończenie
Kapitał
Dni
Odsetki
Kapitał brutto
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de
Wskazówka:W ten sposób obliczą Państwo odsetki ustawowe, odsetki karne, odsetki za zwokę

Ten moduł jest właściwy w szczególności do obliczania odsetek za zwłokę, jeśli określony kapitał (roszczenie) pozostaje niespłacony przez dłuższy okres i gdy z biegiem czasu zmienia się stosowana stopa procentowa.

Wprowadzenie kwoty: Do tabeli „Oprocentowanie“ należy wpisać kwotę, którą ma objąć oprocentowanie, datę rozpoczęcia oprocentowania oraz datę zakończenia naliczania odsetek. W kolumnie "Rozpoczęcie oprocentowania" proszę podać datę, od kiedy kapitał ma zostać objęty oprocentowaniem. W kolumnie "Zakończenie oprocentowania" proszę podać datę, kiedy oprocentowanie kwoty ma się zakończyć. W kolumnie "Suma" proszę wpisać kwotę, która zostanie oprocentowana.

Tabela zmiany oprocentowania: Proszę kliknąć na kolumnę „Data“ tabeli stopy procentowej i podać datę, od kiedy powinna obowiązywać stopa procentowa. Następnie w tej samej tabeli proszę kliknąć na kolumnę "Oprocentowanie" i podać stopę procentową.

Wczytywanie podstawowych stóp procentowych i ustawowych odsetek(tylko dla zarejestrowanych użytkowników): Podstawę do obliczenia odsetek za zwłokę oraz ustawowych odsetek stanowią podstawowe stopy procentowe. Za pomocą tej funkcji tabela "Zmiany oprocentowania" zostanie wypełniona wybranymi stopami procentowymi.

  • Proszę wybrać kraj, którego podstawowe stawki procentowe chcą Państwo wczytać

  • Proszę wybrać, czy chcą Państwo wczytać wartości podstawowych stawek procentowych, oprocentowanie za zwłokę dla transakcji handlowych czy oprocentowanie za zwłokę dla transakcji prywatnych.

  • Proszę ewentualnie podać wysokość stopy procentowej, która powinna zostać doliczona do każdej wczytanej stopy procentowej. Jeśli na przykład uzgodnione zostało oprocentowanie za zwłokę 2% ponad oprocentowanie podstawowe, proszę podać 2.

  • Proszę kliknąć na "wczytaj stopy procentowe". Tabela zmiany oprocentowania zostanie wypełniona wybranymi wartościami.


Opcja obliczanie dni - kapitalizacja (tylko dla zarejestrowanych użytkowników): Proszę kliknąć na zakładkę „Obliczanie dni - kapitalizacja“. Poprzez nakliknięcie wybranych opcji proszę ustalić, czy przy obliczaniu odsetek należy uwzględnić rok jako 360 dni czy też rok kalendarzowy i czy obliczanie dni ma nastąpić w formie 30 dni na miesiąc czy też w formie miesiąca kalendarzowego.

Dane dotyczące kapitalizacji: (tylko dla zarejestrowanych użytkowników) Poprzez nakliknięcie wybranych opcji proszę ustalić, czy przy obliczaniu odsetek kapitalizacja powinna nastąpić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie czy rocznie.

Oblicz: Proszę kliknąć na "oblicz" aby dokonać obliczenia. Obliczane są dni naliczania odsetek, odsetki oraz kapitał włącznie z odsetkami (kapitał brutto).

Wskazówka: Przy obliczaniu zmiany oprocentowania są porządkowane automatycznie według daty. W przypadku braku obowiązującej stopy procentowej, jako wartość oprocentowania zostanie przyjęte 0; jeśli data ruchu wypadnie po ostatniej stopie procentowej, automatycznie uwzględniana będzie ostatnia stopa procentowa.


Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de