Kalkulator pożyczki

Oblicz wysokość raty swojej pożyczki!

Otrzymają Państwo plan spłaty z podaniem wysokości rat, udziału odsetek i kwoty spłaty oraz pozostałego długu na cały okres pożyczki. Mogą Państwo porównać oprocentowanie rzeczywiste różnych ofert przy różnym okresie kredytowania lub jeśli naliczane są koszty za ratę lub jednorazowe koszty otwarcia konta.

W zależności od podanych wartości kalkulator pożyczki oblicza następujące wartości:

- wysokość raty spłaty
- stopę procentową pożyczki
- okres kredytowania
- kwotę pożyczki
- Rzeczywiste oprocentowanie pożyczki przy uwzględnieniu kosztów otwarcia i kosztów za ratę.

Progi oprocentowania

Kontroluj rozliczenia swoich banków!

Moduł analizuje zmieniające się stopy procentowe dla sald debetowych i sald dodatnich oraz różne terminy kapitalizacji i obliczenia dni. W ten sposób mogą Państwo dokładnie zrozumieć rozliczenie swojego rachunku bieżącego lub konta żyrowego.

Kalkulator stopniowania odsetek nadaje się do obliczania konta żyrowego, kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym, książeczki oszczędnościowej, konta dziennego itd.

Portfel

Ile wynosi średnie oprocentowanie Państwa lokaty?

Poprzez zręczne rozdzielenie lokat można rozłożyć ryzyko i jednocześnie osiągnąć wyższe oprocentowanie. Oznacza to jednak różne okresy lokat przy różnych zyskach i zmieniających się stanach kapitału.

Dzięki kalkulatorowi mogą Państwo obliczyć średnie oprocentowanie lokat (portfela).

Przepływ gotówki netto

Czy inwestycja się opłaca?

Obliczenie przepływu gotówki netto powinno nastąpić przy każdej planowanej inwestycji! Dzięki temu można obliczyć wysokość oprocentowania inwestycji przy uwzględnieniu okresowych wpłat i wypłat.
Proszę podać sumę inwestycji, oczekiwane okresowe koszty i zyski oraz okres trwania inwestycji. Program wyliczy dla Państwa wysokość stopy procentowej, jaka będzie obejmować zainwestowany kapitał (wewnętrzna stopa zysku).

Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de