Oblicz swój plan oszczędnościowy ubezpieczenia emerytalnego

Za pomocą kalkulatora emerytury mogą Państwo obliczyć, jaką kwotę należy zaoszczędzić, aby móc sfinansować określoną emeryturę. Jeśli zaoszczędzą Państwo określoną kwotę, ile wyniesie emerytura po określonym czasie wraz z odsetkami i odsetkami od odsetek? Jak długo i ile muszą Państwo zaoszczędzić, aby przy określonej stopie procentowej móc sfinansować swoją emeryturę?Oblicz wysokość emetyturyKalkulator oszczędności emerytalnych pomaga przy stworzeniu planu ubezpieczenia emerytalnego. Obliczane jest oprocentowanie regularnych wpłat (faza oszczędzania) oraz wysokość poborów regularnej emerytury aż do chwili wyczerpania zgromadzonych środków (faza wypłacania emerytury).
Kalkulator oszczędności na emeryturę

Okresy wpłat
miesięcznie
kwartalnie
półrocznie
rocznie

Stopa procentowa
Wpłata
Liczba
Kapitał początkowy
Odsetki
Wpłacony kapitał bez odsetek
Zaoszczędzony kapitał

Okresy wypłat
miesięcznie
kwartalnie
półrocznie
rocznie

Kapitał początkowy
Stopa procentowa
Liczba
Wypłata
Pozostały kapitał
Odsetki
wypłacony kapitał

copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de

Wskazówki dotyczące obliczania wysokości emerytury


Faza oszczędzania (lokata kapitału):
  • Obliczenie lokaty kapitału (kapitału brutto): Proszę podać kwotę wpłaty, stopę procentową, liczbę wpłat i ewentualnie kapitał początkowy. Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie wysokość zaoszczędzonej kwoty (kapitału brutto)

  • Obliczenie wpłaty:Proszę podać wysokość kapitału, który powinien być uzbierany na koniec okresu (kapitał brutto), stopę procentową, liczbę wpłat i ewentualnie kapitał początkowy. Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie wysokość kwoty, która musi zostać wpłacona, aby osiągnąć kapitał brutto.

  • Obliczenie stopy procentowej: Proszę podać wysokość kapitału, który powinien być uzbierany na końcu okresu (kapitał brutto), wysokość wpłaty, ilość wpłat i ewentualnie kapitał początkowy. Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie wysokość stopy procentowej, która musi zostać osiągnięta, aby zgromadzić żądany kapitał brutto.

  • Obliczenie liczby wpłat : Proszę podać wysokość kapitału, który powinien być uzbierany na końcu okresu (kapitał brutto), wysokość wpłaty, stopę procentową i ewentualnie kapitał startowy. Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie liczba wpłat, które muszą zostać dokonane, aby osiągnąć pożądany kapitał brutto.

  • Sposób płatności: Proszę podać sposób płatności, to znaczy czy wpłaty są dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie czy rocznie. Proszę pamiętać, że niezależnie od wybranego sposobu płatności stopa procentowa odnosi się zawsze do roku.Faza wypłat (emerytura):
  • Obliczenie wysokości emerytury: Proszę podać kapitał początkowy, wysokość stopy procentowej, liczbę wypłat (emeryturę). Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczona zostanie wysokość kwoty, która może być wypłacana okresowo przy uwzględnieniu oprocentowania. (Kwota wypłaty lub emerytura), naliczone odsetki i łącznie wypłacona kwota.

  • Obliczenie stopy procentowej: Proszę podać kapitał początkowy, wysokość wypłaty (emerytury), liczbę wypłat (emerytur) i ewentualnie kapitał, który powinien pozostać na końcu okresu (pozostały kapitał). Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczone zostaną: wysokość stopy procentowej, która musi zostać osiągnięta, aby móc wypłacić kwotę wypłaty (emeryturę) przy uwzględnieniu oprocentowania, naliczone odsetki i łącznie wypłacona kwota.

  • Obliczenie liczby wypłat: Proszę podać kapitał początkowy, wysokość wypłaty, stopę procentową i ewentualnie kapitał, który powinien pozostać na zakończenie okresu (pozostały kapitał). Proszę kliknąć na "oblicz". Obliczone zostaną: liczba wypłat (emerytura), które mogą zostać powzięte, aby móc wypłacić kwotę wypłaty (emeryturę) przy uwzględnieniu oprocentowania, naliczone odsetki i łącznie wypłacona kwota.

  • Sposób płatności: Proszę podać sposób płatności, to znaczy czy wpłaty do ubezpieczenia emerytalnego są dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie czy rocznie. Proszę pamiętać, że niezależnie od wybranego sposobu płatności stopa procentowa odnosi się zawsze do roku.
Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de