Jaka jest wysokość renty dożywotniej

np. w przypadku nieruchomości lub kwoty kapitału dla kilku osób? Przy podaniu wieku obu osób oraz stopy procentowej - jak wysoki musiałby być kapitał (wartość nieruchomości), aby otrzymać określoną wysokość renty? Lub na jaką rentę można liczyć przy określonej wartości nieruchomości?...


Renta dożywotnia dla kilku osóbKraj
Wartość obecna

Stopa procentowa
Sposób płatności
rocznie
półrocznie
kwartalnie
miesięcznie
Renta łączona
na dłuższe życie
na krótsze życie
Dane dotyczące pierwszej osoby
Płeć
mężczyzna
kobieta
Wiek

Dane dotyczące drugiej osoby
Płeć
mężczyzna
kobieta
Wiek

Przejście renty
Procent
Przejście renty
Procent
- -
Wspólna renta
aż do śmierci jednej osoby
rentę pierwszej osoby
po śmierci drugiej osoby
Renta drugiej osoby
po śmierci pierwszej osoby
Opcje rozszerzone:

Proszę podać,

  • czy renta powinna być wypłacana na początku czy później
  • czy wypłacanie renty powinno nastąpić dopiero po upłynięciu określonego okresu lub
  • czy wypłaty renty powinny się zakończyć po upłynięciu określonego czasu.
v
?
zaliczkowo
w późniejszym czasie
Renta przesunięta:
?
Przesunięcie o:
Lata
Renta czasowa:
?
Płatność na
Lata
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.deOpis:

Dożywotnia renta

Renta dożywotnia to okresowe płatności, trwające do końca życia otrzymującego, stojące w ścisłym związku z oczekiwaną długością jego życia. Nabywana poprzez płatność jednorazową (np. sprzedaż domu na rentę dożywotnią) lub bieżące składki (przesunięta renta). Podstawą kalkulatora renty są statystyki dotyczące oczekiwanej długości życia ludności.

Typowym przykładem renty dożywotniej jest sprzedaż domu. Cena sprzedaży przy uzgodnieniu renty dożywotniej nie jest wypłacana w pełnej wysokości lecz tylko częściowo (lub wcale). Nabywca zobowiązuje się wobec sprzedającego do natychmiastowego wypłacenia części ceny kupna i do wypłaty pozostałej części w formie comiesięcznej renty do końca życia sprzedającego.

Renta dożywotnia dla kilku osób (renta łączona) zawierana jest na życie co najmniej dwóch osób, np. małżeństwa, partnerów handlowych itd. Jeśli umowa zawarta jest do śmierci osoby zmarłej jako ostatniej, mówimy o rencie łączonej na dłuższe życie. W takiej sytuacji renta jest wypłacana do śmierci jednej osoby, potem rentę otrzymuje druga osoba (lub część renty)aż do śmierci. W przypadku renty łączonej na krótsze życie renta płacona jest do śmierci pierwszej osoby.

Kalkulator renty dożywotniej dla kilku osób

Wartość obecna: Wartość obecna to kwota, która powinna być przeznaczona na rentę dożywotnią, np. zysk ze sprzedaży nieruchomości lub zaoszczędzona kwota pieniędzy. Wartość obecna może być obliczona, jeśli znana jest wysokość renty dożywotniej, lub może być wpisana w odpowiednie pole.

Stopa procentowa: Proszę podać w odpowiednim polu ustaloną wysokość stopy procentowej.

Sposób płatności: Proszę wybrać sposób płatności renty dożywotniej.

Renta łączona: Renta łączona może być zawarta 'na dłuższe życie' lub 'na krótsze życie'. Drugi wariant oznacza, że po śmierci jednej z osób wypłacanie renty ustaje. Wariant na dłuższe życie oznacza, że renta lub jej część będzie wypłacana do końca życia obu osób.

Informacje dotyczące osób pobierających rentę: Proszę wybrać płeć osób oraz wiek przy zawiązywaniu umowy o rentę. Jeśli chcą Państwo obliczyć rentę na dłuższe życie, proszę podać także procent renty (0 do 100), który powinien być w dalej wypłacany po śmierci pierwszej osoby. Wysokość procentowa może być różna dla obu osób.

Wspólna renta: Jeśli podali Państwo wartość bieżącą, obliczona zostanie wysokość renty dożywotniej. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać określoną wysokość renty, proszę ją podać. Obliczona zostanie wartość obecna, którą należałoby wyłożyć, aby uzyskać pożądaną wysokość renty.

Renta pierwszej(drugiej) osoby: Obliczana jest na podstawie danych i nie może być zmieniona.

Oblicz: Proszę kliknąć na 'oblicz' aby obliczyć wysokość renty.

Wykasuj dane: kasuje wszystkie dane.

Wskazówka:

Podstawą tych obliczeń są tabele oczekiwanej trwania życia w krajach. Tablice długości życia odzwierciedlają przeciętną oczekiwaną długość życia ludności i różnią się w zależności od danego kraju.

Firmy ubezpieczeniowe stosują własne tabele długości życia, które często uwzględniają znacznie dłuższe oczekiwane długości życia. Wyniki mogą się różnić w zależności o uwzględnionych tabel.

Nie przejmujemy odpowiedzialności za poprawność obliczeń!


Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de